OMEGA systém ECOROLL kombinuje plátkové obrábanie a valčekovanie pre obrábanie hydraulických valcov a vložiek valcov. Kým OMEGA obrábacia hlava obrába vnútorný povrch valca na presnú veľkosť a tvar ktorý požadujete, ďalšia hlava valčekuje povrch. Súčasné frézovanie a hladenie takto kompletne nahrádza hladenie ako alternatívne obrábanie, pretože je oveľa ekonomickejšie a rýchlejšie. Vďaka modulárnej konštrukcii a prispôsobiteľnosti nástrojov môžu byť konfigurované na základe kvality valcov a dĺžke obrábanie.

Niekedy, z rôznych dôvodov, majú byť valce obrábané a vyleštené oddelene alebo obe operácie musia byť vykonávané po sebe. Preto všetky frézovacie hlavy SK môžu byť dodávané aj ako samostatné nástroje. SK frézovacie hlavy sa potom používajú v spojení s GZ valčekovacími nástrojmi. V prvom kroku SK obrábacia hlava opracuje valec, a v druhom priechode ju GZ nástroj valčekuje na požadovaný hladký povrch. K dispozícii sú tiež obrábacie hlavy pre valce so slepými otvormi alebo stupňovité priemery, a tiež špeciálne pre slepé otvory.

opracovanie-valcov-02

Pre obrábanie krátkych hydraulických valcov s pomerom dĺžky k priemeru L / D ≤ 15 ECOROLL nástroje SKOC a GZC môžu byť aplikované priamo na sústruhu v jednom procese. Valce sú vopred opracovávané pomocou obrábacej hlavy. Po automatickej výmene nástroja je potom obrobok opracovaný samostatným valčekovacím nástrojom. Tento proces zvyčajne vyžaduje dve nástrojové miesta s jednou vŕtacou tyčou.

Opracovanie valcov

Katalóg ECOROLL valčekovanie 2016 ENG

Pre detailné informácie a možnosti aplikácie valčekovania vo vašom výrobnom procese nás kontaktujte!