Valčekovanie ponúka obrovské ekonomické a technické výhody v oblastiach drsnosti Rz <10 um. Valčekované leštené povrchy sa vyznačujú okrem iných:

 • Výborná drsnosť povrchu (Rz <1 um / Ra <0,1 um) alebo Vami definované drsnosti
 • Možnosť valčekovania až do tvrdosti 66HRc
 • Znížené trenie
 • Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu
 • Zaoblený profil povrchu a zvýšenie tvrdosti povrchu cez mechanického spevnenie.

Proces valčekovanie poskytuje nasledujúce výhody:

 • Veľmi krátke primárne časy obrábania
 • Pre použitie na bežných alebo CNC sústruhoch
 • Kompletné obrábanie v jednom prostredí
 • Žiadne odstránenie materiálu, špony
 • Ľahká opakovateľnosť
 • Nízka spotreba chladenia, mazív
 • Nízke emisie hluku
 • Žiadne odchylky rozmerov skrz opotrebenia nástroja

m_valcekovanie-jednovalcekove

Jedno-valčekové nástroje

Používané pre valčekovanie širokej škály zložitých obrysov a povrchov, ako sú konkávne zaoblenia a drážky, ako aj valcových a kužeľových vonkajších povrchov a otvorov.

m_valcekovanie-viacvalcekove

Viac-valčekové nástroje

Priebežné a slepé otvory, stupňovité otvory, valcové vonkajšie povrchy, rovinné plochy, kužele a guľové plochy, hlboké valčekovanie zaoblení, alebo valčekovanie veľkých závitov.

m_valcekovanie-hydrostaticke

Hydrostatické nástroje

Určené na hlboké valčekovanie a ponúkajú valčekovaním komprimovať tie najzložitejšie kontúry a povrchy voľných tvarov. Pomocou týchto nástrojov opracujete napríklad piestové ventily, ventily a guľové čapy.

m_valcekovanie-hlboke

Hĺbkové valčekovanie

Hĺbkové valčekovanie vyvoláva zvyškové napätie tlaku v medzných vrstvách materiálu. Zároveň prostredníctvom plastického tvarovania je zvyšovaná únavová pevnosť a povrch je vyhladený.

m_valcekovanie-valce

Opracovanie valcov

OMEGA systém kombinuje plátkové obrábanie a valčekovanie pre obrábanie hydraulických valcov a vložiek valcov. Kým obrábacia hlava obrába vnútorný povrch valca na presnú veľkosť a tvar, ďalšia hlava valčekuje povrch.

m_valcekovanie-data

Spracovanie dát

ToolScope zaisťuje bezproblémové sledovanie, nahrávanie a dokumentáciu všetkých relevantných parametrov počas všetkých typov valčekovania.