Hĺbkové valčekovanie vyvoláva zvyškové napätie tlaku v medzných vrstách materiálu. Zároveň prostredníctvom plastického tvarovania je zvýšená únavová pevnosť a povrch je vyhladený. S určitými obmedzeniami vieme tieto zvyškové napätia, rovnako ako dislokačné hustoty špecificky ovládať pomocou parametrov procesu a dizajnu nástroja. Z tohto dôvodu hĺbkové valčekovanie predstavuje účinný spôsob zvýšenia pevnosti vysoko namáhaných súčastí.

ECOROLL hĺbkové valčekovacie nástroje zlepšia komponenty pre nasledujúce priemyselné odvetvia:

  • Strojárstvo
  • Chemický priemysel / ropný priemysel (stres, korózia)
  • Energetický priemysel (turbíny, veterné elektrárne, spaľovacie motory)
  • Letectvo
  • Cestné a stavebné koľajové vozidlá

Okrem toho, hlboko valčekovacie nástroje opracujú vnútorné a vonkajšie tvary, obrysy a aj závity.

  • Pre použitie na CNC sústruhoch, vŕtačkách, frézkach a obrábacích centrách, ale aj na konvenčných obrábacích strojoch.
  • Krátke primárne doby spracovania, obrábanie v jednom upnutí
  • Spoľahlivý spôsob
  • Vysoká presnosť

hlboke-valcekovanie

Jedno-valčekové nástroje

Viac-valčekové nástroje

Katalóg ECOROLL valčekovanie 2016 ENG

Pre detailné informácie a možnosti aplikácie valčekovania vo vašom výrobnom procese nás kontaktujte!