… neuveriteľný výkon – vysoká hospodárnosť

EzSet 400 – Rozsah: dĺžka 400 mm, priemer 400 mm

EzSet 600 – Rozsah: dĺžka 600 mm, priemer 400 mm

Špecifikácia:

 • Kamerové spracovanie obrazu IC1
 • 6.5 „TFT displej s ovládaním ezClick
 • Inšpekcia britu s 12nás. zväčšením
 • Navádzanie pri zaostrovaní
 • Precízne vreteno SK50
 • Na užívateľovi nezávislé meranie
 • Pneumatická aretácia 4×90 stup.
 • Pneumatická brzda
 • Uloženie až 99 nulových bodov
 • Správa nástrojov pre 1000 nástrojov
 • Výstup dát na tlačiareň
 • Kompletné dod. vr. stola a tlačiarne
 • Update cez USB kľúč
 • Programy pre obvodové a čelné hádzanie
 • Ďalšie programy

Voliteľné opcie:

 • Adaptéry SK, HSK, VDI, Capto, atď
 • Vákuové vreteno SK50
 • Jednotka na údržbu vzduchu
 • Krycia fólia

EzClick – otočiť – stlačiť – hotovo

Najjednoduchšie, intuitívne ovládanie kamerového spracovanie obrazu ImageController-basic pomocou jedinečného otočného tlačidla ezClick. Pomocou ezClick ovládate menu, volíte funkcie a potvrdzujete jednoduchým stlačením tlačidla. Zodpovedajúce symboly Vám všetko jasne ukazujú. Zároveň sa objavuje krátky český pomocný text, ktorý celé ovládanie ešte zjednodušuje. Pre každú funkciu je v elektronike k dispozícii prehľadná online nápoveda.

 • Krátke časy zapracovanie, a tým viac zábavy pri práci!

Výsledky meraní s požadovanými hodnotami

 • Kamerové spracovanie obrazu automaticky rozozná aj brity > 90 ° v celej oblasti meracieho okna
 • Nastavovacie kolieska sú zbytočné
 • Požadované hodnoty možno definovať

Inšpekcia britu nástroja

 • 12 násobné zväčšenie britu nástroja s osvetlením pre kontrolu opotrebovania a vyštrbenia
 • Nastaviteľné osvetlenie pomocou 12 LED

Výber režimu čítačky osi

 • Vďaka prepnutiu čítače osi napríklad z absolútnej hodnoty na reťazec je možné jednoducho premerať vzdialenosti, napr. dĺžku stupňa

Kontrola nulového bodu

 • Ak zabudne používateľ pri výmene adaptéra zmeniť v elektronike nulový bod, môže to viesť k chybným výsledkom
 • Z tohto dôvodu má EzSet kontrolu nulového bodu – bezpečnostný dotaz pre užívateľa na správny nulový bod

Meranie obvodového a čelného hádzania

 • Meracie programy pre určenie veľkých rádiusov a uhlov, obvodového hádzania, najväčšieho a najmenšieho britu atď.
 • Tlač výsledkov na etiketu

Katalógy pre nastavovacie prístroje na nástroje