… malé prevedenie – bleskovo rýchla amortizácia
Vďaka novej produktovej rade prístrojov EzSet s kamerovým spracovaním obrazu môže užívateľ rýchlo, jednoducho a hospodárne zmerať a nastaviť nástroje pre trieskové obrábanie pred vlastným použitím na CNC obrábacom stroji.

 • Merací rozsah: dĺžka 400 mm, priemer 400 mm
 • Precízne vreteno SK50 „basic“
 • Elektronika ICbasic ezClick
 • 6.5 „TFT displej
 • Na užívateľovi nezávislé meranie dĺžky a priemeru
 • Navádzanie pri zaostrovaní pre vysokú presnosť
 • Uloženie až 99 nulových bodov
 • Update cez USB kľúč

Voliteľné opcie:

 • Adaptéry SK, HSK, VDI, Capto, atď
 • Tlačiareň etikiet
 • Jednotka na údržbu vzduchu

EzClick – otočiť – stlačiť – hotovo

Najjednoduchšie, intuitívne ovládanie kamerového spracovanie obrazu ImageController-basic pomocou jedinečného otočného tlačidla ezClick. Pomocou ezClick ovládate menu, volíte funkcie a potvrdzujete jednoduchým stlačením tlačidla. Zodpovedajúce symboly Vám všetko jasne ukazujú. Zároveň sa objavuje krátky český pomocný text, ktorý celé ovládanie ešte zjednodušuje. Pre každú funkciu je v elektronike k dispozícii prehľadná online nápoveda.

 • Krátke časy zapracovanie, a tým viac zábavy pri práci!

Meranie pomocou plávajúceho nitkového kríža

 • Na obsluhe nezávislé meranie pomocou dynamického nitkového kríža a automatické rozpoznanie tvaru britu
 • Dva výsledky merania: dĺžka a priemer britu nástroja

Výber režimu čitačky osy

 • Vďaka prepnutiu čítača osi napríklad z absolútnej hodnoty na reťazec je možné jednoducho premerať vzdialenosti, napr dĺžku stupňa

Kontrola nulového bodu

 • Ak zabudne užívateľ pri výmene adaptéra zmeniť v elektronike nulový bod, môže to viesť k chybným výsledkom
 • Z tohto dôvodu má EzSet kontrolu nulového bodu – bezpečnostný dotaz pre užívateľa na správny nulový bod

Meranie obvodového a čelného hádzania

 • Meracie program pre určenie obvodového a čelného hádzania napríklad frézovacích hláv

Katalógy pre nastavovacie prístroje na nástroje