február 24 2020

Firma WIDIA spustila akciu na nástroje, platnú do 30.6.2020:

1) Pri kúpe 50 ks sústružníckych plátkov dostanete dodatočný rabat 10% (rovnaká geometria + rovnaká sorta)

2) Pri kúpe 10ks plátkov na zub dostanete frézu za 1€ (4 zuby a viac)

3) Pri kúpe “x” ks vŕtacích špičiek dostanete teleso vrtáka za 1€ (počet závisí od dĺžky telesa)

4) Pri kúpe 20ks zapichovacích alebo upichovacích plátkov dostanete lištu alebo držiak za 1€.

5) Pri kúpe 20ks plátkov dostanete rabat 50% na plátkový vrták, pri kúpe 5Oks plátkov bude za 1€

6) Pri kúpe 4ks tvrdokovových fréz dostanete piatu za 1€

Viac informácií nájdete v priloženom letáku alebo nás kontaktujte.

Akcia WIDIA 2020