Predstavujeme vám ECOROLL multi-valčekovacie nástroje sú používané pre dokončovanie povrchu valčekovaním.

  • Typy G, R a RA sú vhodné na priebežné a slepé otvory, stupňovité otvory ako aj valcové vonkajšie povrchy.
  • RP, RK, RKA a RKAK nástroje sú určené pre rovinné plochy, kužele a guľové plochy.
  • RH / RHA sú nástroje pre hlboké valčekovanie zaoblení a skosení. FA nástroje valčekujú hlboké veľké závity.

Všetky multi-valčekovacie nástroje ECOROLL je možné použiť na CNC sústruhoch, vŕtačkách alebo frézach a obrábacích centrách, alebo aj na klasických obrábacích strojoch. Sú charakteristické spoľahlivým fungovaním a vysokou presnosťou. Nastavenie priemerov je veľmi výhodné a je vyžadovaná iba nominálne mazanie. Okrem toho, výmena opotrebovaných dielov je veľmi jednoduchá. Táto nekomplikovaná údržbu a krátka doba prvotného nastavenia prináša značné úspory času.

viac-valcekove-nastroje-03

viac-valcekove-nastroje-04

Viac-valčekové nástroje

Katalóg ECOROLL valčekovanie 2016 ENG

Pre detailné informácie a možnosti aplikácie valčekovania vo vašom výrobnom procese nás kontaktujte!