… najvyšší výkon – najširšie použitie

EzSet 400 – Rozsah: dĺžka 400 mm, priemer 400 mm,    EzSet 600 – Rozsah: dĺžka 600 mm, priemer 400 mm

Špecifikácia:

 • Kamerové spracovanie obrazu IC2
 • 12.1 „TFT dotykový displej EZtouch
 • Na užívateľovi nezávislé meranie 5hodn.
 • Inšpekcia britu s 20nás. zväčšením
 • Navádzanie pri zaostrovaní
 • Precízne vreteno SK50
 • Pneumatická aretácia 4×90 stup.
 • Pneumatická brzda v lib. pozíciu
 • Uloženie až 99 nulových bodov
 • Správa nástrojov pre 3000 nástrojov
 • Výstup dát na tlačiareň
 • Kompletné dod. vr. stola a tlačiarne
 • Update cez USB kľúč
 • EZnavigator, EZmax-merací program
 • Ďalšie meracie programy

Voliteľné opcie:

 • Adaptéry SK, HSK, VDI, Capto, atď
 • Vákuové upínanie nástrojov
 • Tlačiareň listov
 • EZedit-vytváranie a ukladanie nastavovacích listov
 • Výstup dát na riadiaci systém stroja
 • EZturn-druhá kamera pre kontrolu stredu osi
 • Jednotka na údržbu vzduchu
 • krycia fólia

EZtouch – jednoducho – dotykom – hotovo

 • Intuitívne ovládanie kamerového spracovanie obrazu ImageController2 vďaka dotykovému monitoru EZtouch 12.1″.
 • Tlačidlá na EZtouch monitora sú designované špeciálne pre dotykový monitor: tlačidlá sú príjemne veľké a prehľadná.
 • Dynamický nitkový kríž a automatické rozoznanie tvaru britu pre na užívateľovi nezávislé meranie až 5 parametrov – dĺžka, priemer, rádius a uhol 1, 2.

Meranie pomocou plávajúceho nitkového kríža

 • Na obsluhe nezávislé meranie pomocou dynamického nitkového kríža a automatické rozoznanie tvaru britu
 • Zmeranie až 5 výsledkov na jeden krát: dĺžka, priemer, rádius, dva uhly na brite nástroja
 • Možno definovať požadované hodnoty a tolerancie

Inšpekcia britu nástroja

 • 20 násobné zväčšenie britu nástroja s osvetlením na kontrolu opotrebovania a vyštrbenia
 • Nastaviteľné osvetlenie pomocou 12 LED
 • Možnosť polohovania nitkového kríža a manuálne meranie

EZnavigator

 • EZnavigator je strelka kompasu, ktorá navádza používateľa na požadovanú pozíciu – tam, kde sa má merať (napr. u stupňových nástrojov)
 • Ostrie nástroja a jeho parameter merania je nástrojmi priradený v správe nástrojov

Knižnica nástrojov

 • Užívateľ môže nástrojom priradiť grafiku z integrovanej štandardnej knižnice
 • Bezpečné ovládanie a rýchly výber nástrojov

Meracie programy s navádzaním užívateľa

 • Štandardné meracie programy pre špeciálne merania s prehľadným zobrazením parametrov nástroje a zadávacích polí
 • Meracie programy pre určenie veľkých rádiusov, uhlov, obvodového hádzania, najväčšieho britu, atď
 • Navádzanie užívateľa pri zadávaní povinných polí

Merací program EZmax

 • Merací program EZmax pre určenie maximálnej kontúry nástroja – kontúry ktorú bude nástroj obrábať v materiáli
 • Je možné zadať požadované hodnoty s toleranciami, zelené a červené znázornenie toleranciou (v tolerancii / mimo toleranciu)

Katalógy pre nastavovacie prístroje na nástroje